Vremenski releji
Serija 12 - Mehanički ili elektronski digitalni prekidači 16 A.
  Funkcija i karakteristike:

  Dnevni vremenski prekidač
  Nedeljni vremenski prekidač
  "Astro" vremenski prekidač
 • Mehanička ili elektronska verzija
 • 1 ili 2 kontakta
 • Nosač 35mm (EN 60715)
© Mladen Stanisic/FOX Electronics