Sobni termostati - Programabilni sobni termostati
Serija 1T - Termostati
    Termostat
  • 1 promena preko 5 A 230 V AC
  • 2 nivoa temperature
  • Snabdevanje na 2 baterije 2k1.5V AAA
Serija 1C - Programabilni sobni termostati
    Hronotermostat
  • 3 nivoa temperature
  • Snabdevanje na 2 baterije 2k1.5V AAA
  • 1 promena preko 5 A 230 V AC
© Mladen Stanisic/FOX Electronics