Step releji
Serija 13 - Elektronski step/ monostabilni i pozivanje / resetovanje releji
  Elektronski step relej
  Pozivanje i resetovanje releja
  Monostabilni releji
 • 35 mm šina (EN 60715) montaža, montaža na ploči ili montaža unutar stambenih prekidača
 • 1 ili 2 kontakta
 • Poziv releja sa reset komandom
 • Duži mehanički i električni vek, i mnogo tiši od elektromehaničkih step-releja
Serija 20 - Molularni step relej 16 A.
  Step relej
 • - širok 17,5 mm
 • AC ili DC kalemovi
 • 1 ili 2 kontakta
 • Izbor 6 prekidačkih sekvenci
 • Nosač 35 mm (EN 60715)
Serija 26 - Step Releji - 10 A. Korak releja sa električno odvojenim zavojnicama i kontaktnim krugovima
  Step releji sa električno odvojenim zavojnicama i kontaktna kola
 • Panel montaža
 • AC kalemovi
 • 1 ili 2 kontakta
 • Izbor 6 prekidačkih sekvenci
Serija 27 - Step releji - 10 A.
  Step releji, za električno uobičajenu zavojnicu i kontaktna kola
 • Montaža na panel
 • AC kalemovi
 • 1 ili 2 kontakta
 • Izbor 6 prekidačkih sekvenci
© Mladen Stanisic/FOX Electronics