P.B.C.
Serija 30 - Subminijaturni DIL releji 2 A
  Subminijaturni DIL releji
 • 2 Pola za zamenu kontakata
 • Mogućnost prebacivanja na niskim nivoima
 • Subminiaturni: - industrijski standard DIL paket
 • Osetljivi DC-kalem: 200 mV
 • Wash tight: RT III
Serija 32 - Subminiaturni PCB releji 6 A
  Subminiaturni releji PCB
 • Jednopolni prelazni kontakti ili jednopolni normalno otvoren kontakt
 • Subminijaturni, nisko profilni paket
 • Osetljivi DC-kalem: 200 mV
 • Wash tight: RT III
Serija 34 - Slim P.C.B. Releji (EMR ili SSR) 0.1-2-6 A
  Ultra-tanki elektromehanički releji za PCB
 • Osetljivi DC kalem: 170 mV
 • 5 mm širine
 • 6kV (1.2 / 50 ms) izolacija, zavoj - kontakti
 • Ultra tanki Solid State PCB releji
 • Osetljivi DC ulazni krugovi
 • 5 mm širine
 • Tiho, brzo prebacivanje sa dugim električnim vekom
Serija 36 - Miniaturni PCB releji 10 A
  Miniaturni PCB releji
 • Jednopolni prelazni kontakti
 • Minijaturni "Sugar Cube" paket
 • DC namotaj: 360 mV
 • Wash tight: RT III
Serija 40 - Miniaturni releji PCB 8 - 10 - 12 - 16 A
  Miniaturni PCB / plug-in releji
 • DC kalemovi (standardni ili osetljivi), 500 ili 650 mV i AC
 • 5,3 mm pin pitch
 • 8 mm, izolacija od 6 kV (1,2 / 50 ms), zavojnice - kontakti
 • Miniaturni PCB releji
 • 3,5 ili 5,3 mm pin pitch
 • 8 mm, izolacija od 6 kV (1,2 / 50 ms), zavojnice - kontakti
 • Flux proof: RT II standard
    1     2 >
© Mladen Stanisic/FOX Electronics